Uitbreiding Zonnig Zuid


Zonnig Zuid ligt tegenover de leegstaande school “De Kameleon” (vroeger de St. Jozefschool) in de St. Victorstraat. Toen deze school leeg kwam te staan in augustus 2012, werden er door de gemeente plannen gemaakt om de activiteiten van Wijk- en Speeltuinvereniging Zonnig Zuid in “De Kameleon” onder te brengen. Echter, na intern beraad besloot de gemeente deze plannen te laten varen en de school af te stoten. Als gevolg hiervan moest naar vervangende ruimte worden gezocht voor de verschillende vrijetijdsbestedingen en activiteiten die destijds nog steeds in de school plaats vonden. Hierover werd ook overleg gepleegd met het bestuur van de Wijk- en Speeltuinvereniging Zonnig Zuid. Om de activiteiten van grotere groepen onder te kunnen brengen in Zonnig Zuid, moest de ruimte uitgebreid worden. In principe was dit mogelijk. Zie de tekeningen 1 en 3 hieronder. De Kameleon zal nu worden omgebouwd tot appartementencomplex.

Zonnig Zuid_Visio1Zonnig Zuid_Visio3

 tekening 1                                                                                                                                         tekening 2

Klik op de bladen en vervolgens op de pijltjes aan de zijkanten om naar de andere tekening te gaan. 

Tekening 1 geeft de bestaande situatie weer van het gebouw op de begane grond met de bar nog in de vroegere situatie. Op de volgende tekening 2 is te zien hoe het bargebied is aangepast en is de geplande uitbreiding te zien.

Zomer 2018

Zomer 2018 is de uitbreiding gerealiseerd. Zonnig Zuid heeft nu een prachtige ruime zaal waar veel meer bezoekers en deelnemers  aan activiteiten een plekje kunnen vinden.

Bovendien is Zonnig Zuid het 3e project van de gemeente Waddinxveen dat geheel duurzaam is uitgevoerd.

De aardgas-aansluiting is afgekoppeld. De verwarming van het gebouw vindt plaats door middel van Infra Rood panelen die op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. De verlichting is vervangen door energiezuinige LED-verlichting.

Op het dak worden binnenkort Zonnepanelen geplaatst (Photo Voltaïsche Cellen, PVC) die de benodigde elektriciteit voor een deel op kunnen wekken. Het schuine dak is beter geïsoleerd. De gehele vloer is voorzien van nieuwe vloerbedekking in de vorm van verlijmde vinylstroken. Hiermee zijn de sporen van de eerder gewijzigde inrichting geheel verdwenen.

Bovendien is in Zonnig Zuid een groot deel van de stoelen vervangen door de stoelen van de overlegruimten in het voormalige gemeentehuis. Dit leidde tot een veel comfortabeler inrichting van de zaal van Zonnig Zuid.

De bezoekers van Zonnig Zuid hebben vast al enige tijd opgemerkt dat er in de hal een z.g. AED is aangebracht. Een AED is een toestel om mensen met hartfalen te helpen.
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het bestuur vond dit een noodzakelijke uitbreiding, omdat de activiteiten in Zonnig Zuid mede door veel ouderen worden bezocht.

Door één van onze vrijwilligers – Ber Lichtenberg – is inmiddels vrijwel alles opnieuw geschilderd. 

De vernieuwde en uitgebreide zaal  biedt plaats aan meer dan honderd personen die alle ruim plaats kunnen nemen aan een tafel.

Bij een van de laatste activiteiten – koppelklaverjassen – waren er precies honderd deelnemers en bovendien nog zes vrijwilligers voor de verzorging en organisatie.

De zaal is ook voorzien van een splinternieuwe geluidsinstallatie.

Dit jaar – 2019 – is ook de buitenkant geschilderd en zijn slechte delen van de kozijnen vervangen.

Het bestaande glas is inmiddels vervangen door isolerende beglazing waaronder ook speciaal gehard glas in de buitendeuren aan de speeltuinzijde. 

Op de zolderverdieping is een vluchtdeur aangebracht die in geval van calamiteiten kan worden gebruikt.