Lid of Donateur worden


Voor de buurtbewoners uit de omgeving van Zonnig Zuid – de St. Victorwijk en de Oostpolderwijk in Waddinxveen – is het buurthuis belangrijk.
Het is een gelegenheid waar mensen, vooral in hun vrije tijd,  elkaar kunnen ontmoeten.
Dat kan zowel in de vorm van het beoefenen van b.v. denksporten zoals dammen, schaken, klaverjassen, bridgen enzovoorts.
Maar ook voor het volgen van cursussen. Daarnaast kunnen verenigingen eveneens gebruik maken van de ruimte die Zonnig Zuid biedt.

Om de activiteiten van Wijk- en Speeltuinvereniging Zonnig Zuid in stand te houden is geld nodig.
De wijkvereniging krijgt een jaarlijkse subsidie van de gemeente Waddinxveen.
Dit is echter niet voldoende om alle activiteiten te kunnen bekostigen en het gebouw en de speeltuin te onderhouden.

Het is dan ook noodzakelijk dat we onze buurtbewoners vragen om lid te worden van Zonnig Zuid.
Aan het lidmaatschap is een contributie gekoppeld van € 20,– per jaar.
Behalve het lidmaatschap bestaat ook de mogelijkheid om donateur van Zonnig Zuid te worden.
Als lid krijgt men bij sommige activiteiten korting op de toegangsprijs of deelnamekosten.

Het bestuur roept u van harte op om op één van de boven genoemde manieren het werk van Zonnig Zuid te ondersteunen.

U kunt dat doen door u aan te melden als lid, door het overmaken van € 20,–
of als donateur een ander bedrag op

bankrekening:  NL66 RABO 0366 8074 71
                  tnv:  P.A.M. Peters
                           Wijk- En Speeltuinver. Zonnig Zuid

beide munten