Koppelklaverjassen


Tweemaal per jaar organiseert Zonnig Zuid een klaverjaswedstrijd voor koppels.
Dat vindt in principe plaats op een zaterdag in mei en in november.
De exacte datum wordt tijdig bekend gemaakt.

 

De laatste wedstrijd in 2018 heeft plaats gevonden op zaterdag 10 november.

De opkomst was overweldigend. Er werd met 25 tafels, dus 100 personen, geklaverjast.

Zo gauw de datum van de volgende wedstrijd in het voorjaar van 2019 bekend is wordt deze hier vermeld.

Schrijf je dan tijdig in. Vol is vol.